• Wiktor Hałabiś

Wniosek o zgłoszenie budowy domu

Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jak wypełnić?


Wniosek pobierz ze strony swojego urzędu, lub skorzystaj z tego link

Wnioski czytamy od końca, dowiemy się tam czego dotyczy wniosek i jakich załączników wymaga.

 1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego - składające się z części opisowej i graficznej, w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji wewnętrznej, oraz charakterystyki energetycznej.

 2. Oświadczenie to oddzielny typowy druk do wypełnienia, wpisujemy tam nasze dane, numer dokumentu tożsamości i dane działki (adres, nr działki, obręb, jednostkę ewidencyjną, rodzaj własności).

 3. Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagany gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli musisz wystąpić o warunki zabudowy, zapraszam do artykułu gdzie wypełnimy razem wniosek link

 4. Dla domu jednorodzinnego zwykle nie potrzeba dodatkowych uzgodnień.

 5. Nie dotyczy domów jednorodzinnych.


Przejdźmy do wniosku

Nazwa i adres organu rozpatrującego wniosek, to starostwo lub urząd dzielnicy w mieście.

Oraz dane Inwestora, czyli Twoje jeśli jesteś właścicielem działki.

Przy współwłasności należy wpisać wszystkich współwłaścicieli lub przedstawić oświadczenie że wyrażają zgodę na budowę/przebudowę. Wzór na takie pismo nie został udostępniony, można napisać je odręcznie.

Zaznaczamy rodzaj inwestycji:

 • Budowa nowego budynku to taka gdy mamy pustą działkę i chcemy na niej wybudować dom.

 • Nadbudowa - na działce jest istniejący dom i chcemy dodać kondygnacją, podnieść wysokość budynku, zmieniamy tylko wysokość budynku.

 • Przebudowa - na działce jest istniejący dom i chcemy zmienić układ ścian wewnętrznych, zmian konstrukcyjnych i lokalizacji otworów, bez zmian wymiarów zewnętrznych.

 • Rozbudowa - na działce jest istniejący dom i chcemy zmienić jego wymiary zewnętrzne ale nie wysokość.

 • Odbudowa - na działce był budynek i został zburzony/zniszczony w całości lub części, w urzędzie powinien znajdować się archiwalny projekt budynku, na którego podstawie budujemy nowy budynek.

Termin rozpoczęcia robót wskazujemy najwcześniej na 21 dni od daty złożenia wniosku.

Tutaj należy podać adres inwestycji. Jeśli działka niema jeszcze numery porządkowego (nr domu), należy wystąpić o jego nadanie w urzędzie gminy. Zwykle nie jest to wymagane na etapie zgłoszenie/pozwolenia.

Tutaj należy podać dane działki: nr działki, obręb, jednostkę ewidencyjną.

Wpisujemy:

 1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych.

 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, opisane powyżej.

 3. Pełnomocnictwo lub oświadczenie od właściciela/współwłaścicieli, o którym pisałem wyżej.

Wniosek należy podpisać :)


Jaki budynek można procedować wnioskiem na zgłoszenie budowy: - budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; - przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.


Wniosek o zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego, nie różni się zasadniczo od wniosku o pozwolenie na budowę. Jedyną istotną różnicą jest czas, tj. zgłoszenie 21dni, pozwolenie 65 dni.


Druki do wniosków są opracowane przez właściwe ministerstwo, w oparciu o prawo budowlane.

Uwaga! Parwo budowlane zmienia się średnio 4 razy w roku. Duże zmiany są wprowadzane średnio raz na dwa lata. Po których to zmianach często zmieniają się druki wniosków i lista załączników.

5 wyświetlenia
BĄDŹMY W KONTAKCIE
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • Biały YouTube Ikona
 • Biały Pinterest Ikona
Subskrybuj