• Wiktor Hałabiś

Wniosek o Warunki Zabudowy

Aktualizacja: 9 lis 2019

Tak zwana “wuzetka”, jaką ją zdobyć i właściwie po co?

Warunki Zabudowy określają co możemy wybudować na konkretnej działce. Parametry nowej zabudowy to wynik analizy terenu, na którym ma się znajdować budynek. Głównie w odniesieniu do sąsiednich działek.

Aby uzyskać Warunki Zabudowy należy złożyć wniosek. W Warszawie mamy wzór do pobrania ze strony internetowej lub blankiety do wypełnienia na miejscu w Urzędzie. Korzystając z gotowca, pokażę co i jak wypełnić.

https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy

Przed wystąpieniem o WZ sprawdźmy, czy interesująca nas działka nie leży w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). MPZP zawiera te same, co Warunki Zabudowy informacje, ale można go pobrać od ręki. W stolicy możemy sprawdzić tereny objęty MPZP  na mapie internetowej urzędu miasta lub dzwoniąc do urzędu.

http://www.mapa.um.warszawa.pl


Wypełnianie wniosku rozpoczynamy od podania danych Inwestora i daty.

Możemy tutaj wskazać pełnomocnika, który będzie nas reprezentował. Wtedy do wniosku załączamy stosowne pełnomocnictwo z opłatą skarbową 17zł. Pełnomocnictwo musi zawierać: nasze dane, dane pełnomocnika, dane inwestycji i musi być jasno określone, że dotyczy procedowania wniosku o warunki zabudowy -nie musi być notarialne.


Wskazanie organu decyzyjnego

Dla domów jednorodzinnych wpisujemy dane urzędu dzielnicy, w której znajduje się nasza działka i skreślamy niepotrzebne.

Dane inwestycji

Nazwa inwestycji to, np. budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. Prawo budowlane posiada słowniczek nazw obiektów budowlanych w art.3. http://isap.sejm.gov.pl

W kolejnych polach podajemy lokalizację inwestycji. Numer działki i obrębu sprawdzisz w księdze wieczystej i ewidencji gruntów, ewentualnie na mapie http://www.mapa.um.warszawa.pl

Legenda - oznaczenia na mapie

Linią ciągłą obrysowujemy granice naszej działki i każdy narożnik opisujemy ABCD…

Większość działek inwestycyjnych posiada bramę/wjazd. Jeżeli nasza działka nie posiada wjazdu ani przyłączy, polecam pozostawić pole puste. W związku z tym nie zaznaczamy go na mapie.

Ostatnie pole wypełnia urząd, po określeniu zakresu oddziaływania inwestycji.

Mapa to najważniejsza składowa wniosku. Uzyskasz ją, np. w Biurze Geodezji i Katastru http://www.mapa.um.warszawa.pl/BGIK Wniosek można wypełnić przy okienku podawczym, poinformuj, że mapa potrzebna jesy do WZ w skali 1:500, 2 egzemplarze. Oba złóż do A4 zostawiając margines do wpięcia/zszycia. Mapa to zwykle arkusz A2 – możesz poprosić o pomoc w złożeniu w punkcie xero. Jeden egzemplarz zostawiamy czysty. Na drugim obrysowujemy granice działki i opisujemy narożniki.


Opis Inwestycji


PODAJ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ DZIAŁKI


PODAJ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ DZIAŁKI


OPISZ CZY NA DZIAŁCE ZNAJDUJĄ SIĘ ZABUDOWANIA I CZY PLANUJESZ ROZBIÓRKĘ


OPISZ CO ZNAJDUJE SIĘ NA DZIAŁCE: UTWARDZENIE, URZĄDZENIA, DRZEWA

OPISZ CZY JEST STUDNIA


OCZYSZCZALNIA, DRENAŻ, ITP.


OPISZ CO ZNAJDUJE SIĘ NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH: DOMY, ZAKŁADY, FABRYKI, LAS, ITP.


Własność

Jeżeli występujesz o WZ na własną działkę – wypełnij to okno. Jeżeli planujesz kupić działkę i sprawdzasz możliwości zabudowy – nie wypełniaj i skreśl.

Charakterystyka inwestycji

Kolejna składowa wniosku to opis, szkice, koncepcja i rzuty poglądowego, np. projektu gotowego. W tym polu opisz, czy w budynku planujesz usługi, oczyszczalnie przydomową, altanę lub wiatę.

Uwaga! Zmiana przeznaczenia będzie wymagać ponownego wniosku o WZ.

Dane inwestycji

W tym miejscu wpisz orientacyjne powierzchnie Twojego domu. Możesz wpisać z poglądowego projektu gotowego -jeżeli załączasz go do wniosku.

Wpływ na środowisko

Wypełnij pola danymi jak w poprzednim punkcie. Pole "pozostałe informacje" pomiń chyba że chcesz poinformować o zamiarze montażu tradycyjnego kotło opalanego węglem, albo wręcz przeciwnie oczyszczalni i pompy ciepła.

Dojazd do działki

Jeśli nie masz pewności co wpisać, zapytaj w urzędzie (najlepiej zamawiając mapę), zazwyczaj z mapy jasno to wynika.


Zużycie mediów

Przyjmijmy 4 osobową rodzinę i uzbrojoną działkę (do wniosku dołącz kopie umów na media). W przypadku braku mediów doprowadzonych do działki, konieczne będzie załączenie do wniosku o WZ warunków technicznych na media.

Nietypowe inwestycje

Budownictwo jednorodzinne pomija te pola

Zakończenie

Nie zapomnij o podpisaniu wniosku 🙂


Uwaga

Wniosek składa się z 5 stron, 3 już omówiliśmy, 2 pozostałe to informacje, które mają pomóc w wypełnieniu wniosku. Jeśli je czytałeś wiesz że ktoś wprowadził Cię w błąd, niestety mnie również dlatego napisałem ten poradnik, żeby mieć ściągę.


Przydatne informacje:

Jeśli występujesz jako osoba prywatna (nie firma) nie wnosisz opłaty za WZ, (oprócz 17zł za ewentualne pełnomocnictwo).

#Architektura #dom #warunkizabudowy #budowa #urzędy #diy

102 wyświetlenia
BĄDŹMY W KONTAKCIE
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Biały YouTube Ikona
  • Biały Pinterest Ikona
Subskrybuj